Теорія
міжнародних
відносин

Микола Капітоненко
Замовлення книги за 299 грн.

Про книгу
Наукове розуміння закономірностей відносин на міжнародній арені ніколи не було вичерпним чи навіть задовільним. Часто здається, що предмет дослідження надто широкий, методологія – надто різнобарвна, а висновки – надто спекулятивні. Ряд особливостей обумовлюють глибокий скепсис щодо здатності дисципліни науково пояснювати характер та закономірності міжнародної політики і, тим більше, передбачати траєкторії її розвитку. Але навіть найбільші скептики навряд чи сперечатимуться з тим, що потреба в глибокому та системному дослідженні міжнародних відносин на теоретичному рівні не знімається. Більше того, з ускладненням міжнародної системи, розширенням кола її елементів, урізноманітненням цілей та інтересів держав, інтенсифікацією відносин між ними ця потреба стає все більш відчутною.
У цій книзі йдеться про шляхи розуміння міжнародної політики – основні системи поглядів у теорії міжнародних відносин. Розглянуто ключові постулати, досягнення й проблемні місця класичних та новітніх парадигм. Продемонстровано, наскільки різноманітним, багаторівневим та суперечливим постає теоретичне знання про міжнародні відносини. Водночас різноманітність підходів систематизовано і представлено у вигляді, придатному для наукового та публіцистичного застосування. Для всіх, хто цікавиться теоретичними дилемами міжнародної політики та механізмами, що формують зовнішню політику держав.
Чим глибше студенти, аспіранти та вчені занурюються в перипетії постійних дебатів щодо різноманітних
міжнародних процесів, тим більше скепсису виникає в них стосовно здатності виробити цілісне наукове бачення світу міжнародної політики. Базові поняття дисципліни – скажімо, «національний інтерес», «сила» чи «безпека» – налічують десятки альтернативних трактувань, і часом складається враження, що будь-який набір слів може виявитися визначенням якогось поняття в рамках окремо взятого підходу… Але навіть найбільші скептики навряд чи сперечатимуться з тим, що потреба в глибокому та системному дослідженні міжнародних відносин на теоретичному рівні не знімається.
Про автора
Микола Капітоненко – доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат політичних наук. Директор Центру дослідження міжнародних відносин. Був запрошеним професором в Університеті Айова, викладав у Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України. Редактор журналу UA: Ukraine Analytica.
Фахівець з питань міжнародних конфліктів, теорії міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Автор підручника «Міжнародні конфлікти», монографії «Силовий фактор в міжнародних відносинах», співавтор ряду колективних монографій, "Дипломатичної енциклопедії України", а також численних статей, колонок та рекомендацій з різних аспектів зовнішньої політики та безпеки. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Відгуки
Сучасна (у найкращих європейських та американських тонах) розмова досвідченого у знаннях із готовими до
сприйняття цих знань. Текст примушує мислити і виховує дисципліну думки. Хороший приклад для інших
гуманітарних галузей науки, де ще не запанував такий творчий підхід.
Андрій Веселовський
Заступник міністра закордонних справ України, 2005–2008
Стислий, академічно коректний нарис основних напрямів теорії міжнародних відносин, до того ж викладений
людською мовою, – беззаперечний успіх автора і поступ українських міжнародних студій.
Олександр Литвиненко
Директор Національного інституту стратегічних досліджень
Систематизація та лаконічне викладення великого масиву знань, сучасний погляд на класичні теорії та їх аналіз із огляду на вирішення конкретних задач сучасної світової політики робить цю книгу цікавою не тільки для студентів та викладачів кафедр політології та міжнародних відносин, але і для широкого кола фахівців-практиків, дипломатів та державних службовців, залучених у сфері реалізації зовнішньої політики України.
Сергій Корсунський
Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України
Міжнародники, політологи, соціологи, історики, а також дипломати, журналісти, депутати, експерти, державотворці!
Ця книжка для вас. Читайте, думайте, мрійте, дійте.
Володимир Манжола
Завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Оплата та доставка
Це замовлення книги "Теорія міжнародних відносин"
М. Капітоненко, видавництва Книги – ХХІ, 2019.
Доставка буде здійснюватися протягом 2-3 робочих днів з дня оплати.
Доставка буде здійснюватися лише по территорії України (крім тимчасово окупованих ОРДЛО та АР Крим)
Доставка буде здійснюватися за тарифами Нової Пошти та за рахунок замовника.
Детальніше ознайомитись з Умовами користувача.
Контакти
Микола Капітоненко
Пользовательское соглашение
Пользовательское соглашение
Интернет-магазин https://www.kapitonenko.org/ (далее – продавец) с одной стороны и заказчик товаров (далее – клиент) с другой стороны обязуются соблюдать условия данного соглашения.
Регистрация пользователя
1.1. Регистрируясь или делая заказ на сайте https://www.kapitonenko.org/, клиент соглашается с настоящими условиями.
1.2. При регистрации на сайте клиент предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный телефон, e-mail, адрес доставки. Предоставляя свои персональные данные при авторизации/регистрации на сайте, клиент соглашается на их обработку в течение неопределенного срока ФЛП Проскура Татьяна Леонидовна (далее также – продавец) в целях исполнения продавцом своих обязательств перед клиентом, продажи им товаров и предоставления услуг, предоставления им справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг. При обработке персональных данных клиента ФЛП Проскура Татьяна Леонидовна руководствуется Законом Украины «О защите персональных данных».
1.3. Продавец использует предоставленные клиентом данные в течение всего срока регистрации клиента на сайте в целях:
- регистрации/авторизации клиента на сайте;
- обработки заказов клиента и выполнения своих обязательств перед клиентом;
1.4. Передача Ваших персональных данных третьим лицам может осуществляться только на основаниях, определенных законодательством Украины. Передача ваших персональных данных третьим лицам на основаниях, которые не определены законодательством Украины, может осуществляться только с вашего согласия.
1.5. Регистрируясь на сайте https://www.kapitonenko.org/, клиент соглашается предоставить достоверную информацию о себе и точные контактные данные.
1.6. Клиент имеет право запросить, изменить или удалить свои персональные данные. Для этого клиенту необходимо отправить письмо с требованием на контактный адрес, указанный на сайте.
1.7 Клиент вправе получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных.
Прием и обработка заказов
2.1. Заказы принимаются посредством сайта https://www.kapitonenko.org/.
2.2. Отправка товара производится в течение 2-3 рабочих дней после оплаты товара. .
2.3. Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у клиента вопросов,
касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением заказа, клиент должен обратиться в информационную службу.
2.4. В случае отсутствия заказанных товаров на складе, продавец вправе аннулировать указанный товар из заказа клиента и уведомить об этом клиента путем направления электронного сообщения по адресу, указанному при регистрации.
2.5. В случае аннуляции полностью либо частично предоплаченного заказа стоимость аннулированного товара отражается на пользовательском счете клиента и по его требованию возвращается удобным для клиента способом.
Доставка и оплата
3.1. Условия оплаты и доставки товаров клиенту регламентируются разделом Доставка и Оплата;.
3.2. Доставка будет осуществляться Новой Почтой, только по территории Украины (кроме временно оккупированных ОРДЛО та АР Крым).
3.3. Оплата за доставку будет осуществляться за счет клиента согласно тарифам Новой Почты при получении товара в отделениях Новой Почты.
3.4. Клиент должен учитывать возможность возникновения ситуации, при которой на доставку потребуется больше рабочих дней (отсутствие свободных машин, доставляющих заказы продавцу и др.) или доставка будет временно невозможна. При этом продавец не принимает на себя никаких обязательств по возмещению каких-либо убытков клиента, связанных с несвоевременной поставкой заказа. Если клиента не устраивают сроки доставки, он имеет право отказаться от заказа.
Документы
4.1. Если клиент желает получить дополнительные документы на товар, он должен сообщить об этом в процессе оформления заказа или сказать представителю продавца по телефону.
Возврат Товара
5.1. Возврат товара надлежащего качества.
5.1.1. Клиент вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его получения, а после получения товара – в течение 14 дней, не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
5.1.2. При отказе клиента от товара согласно п.5.1.1. Условий продавец возвращает ему стоимость возвращенного товара. Оплату транспортных услуг по возврату товара надлежащего качества осуществляет клиент.
5.1.3. В течение 14 дней с момента получения заказа, не считая дня покупки, клиент вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный товар не подошел клиенту по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Оплату транспортных услуг по замене товара надлежащего качества осуществляет клиент.
5.2. Возврат товара ненадлежащего качества.
5.2.1. Клиент может возвратить товар ненадлежащего качества продавцу и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в течение 14 дней с момента получения заказа. Клиент также может потребовать замену товара ненадлежащего качества.
5.2.2. В случае отказа клиента от договора и предъявления требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы согласно п. 5.2.1. Условий, стоимость товара подлежит возврату клиенту в течение 45 дней с момента получения заявления клиента.
5.2.3 Денежные средства подлежат возврату тем способом, который более удобен клиенту.
Гарантии и ответственность
6.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный клиенту вследствие ненадлежащего использования товаров, заказанных на сайте.
6.2. Продавец вправе переуступать или каким-либо другим способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с клиентом, третьим лицам.
Условия соглашения
7.1. Продавец оставляет за собой право изменять условия данного соглашения, при этом обо всех принципиальных изменениях в соглашении продавец обязуется предупредить клиента по электронной почте, а клиент не возражает получать от продавца сообщения такого рода.
7.2. Продавец должен предоставлять в свободном доступе для клиента условия данного соглашения на своем сайте.
Click to order
Ваш заказ
Total: 
Нажимаючи кнопку "Оплатити" Ви погоджуєтеся з Умовами користувача
Им`я Прізвище
Ваш Email
Мобільний номер
Населений пункт
Область
№ Відділеня Нової Пошти
Ваш коментар
Хочу з підписом автора